Våga vara vuxen

Du är nu ett steg närmare att bli nattvandrare och få möta ungdomar och vuxna i Salems kommun.

Att vara nattvandrare innebär att man träffas före vandringen och går ut i grupper om minst 3 personer. Vi rör oss ute bland ungdomarna för att finnas till hands och samtidigt knyta kontakt — att respektera ungdomarna, att ge sig tid till att lyssna på dem och att medla. Nattvandringen ger oss vuxna en möjlighet att ge stöd och vara förebilder.

Förtroendet för oss är idag mycket stort. Vi är inte någon myndighet, ingen polisstyrka eller medborgargarde, bara vanliga föräldrar och vuxna som bryr oss. Vi är föräldrar och vuxna från hela kommunen som nattvandrar helger och kvällar, t.ex. skolavslutningar, Valborg, Lucia samt vid olika lokala evenemang.

Vi hoppas och tror att just DU vill bli en av oss!!
Nattvandra med oss!!!